Svadba: Hotel Slovakia

Ďalšia vydarená akcia,pri ktorej sa zabavila ako staršia tak aj mladšia generácia.Jede jede mašinka v podaní svadobných hostí,prekonala všetky nástrahy ,ktoré som pre nich pripravil.Výborná zábava príjemné posedenie skompletizovalo vydarenú svadobnú akciu po ktorej,nám ostali pekné spomienky.

Svadba: Hotel Grand

Ďalšia vydarená akcia,pri ktorej sa zabavila ako staršia tak aj mladšia generácia.Jede jede mašinka v podaní svadobných hostí,prekonala všetky nástrahy ,ktoré som pre nich pripravil.Výborná zábava príjemné posedenie skompletizovalo vydarenú svadobnú akciu po ktorej,nám ostali pekné spomienky.

Svadba: Hotel Dubná skala

Ďalšia vydarená akcia,pri ktorej sa zabavila ako staršia tak aj mladšia generácia.Jede jede mašinka v podaní svadobných hostí,prekonala všetky nástrahy ,ktoré som pre nich pripravil.Výborná zábava príjemné posedenie skompletizovalo vydarenú svadobnú akciu po ktorej,nám ostali pekné spomienky.